Projektni teden 2017

2017-01-16 - 2017-01-20

Uvod v meditacijo in spoznavanje sebe
Mentor:
 • Nedeljko Grabant

Uvod v osnove meditacije (sebe, hoja v naravi), spoznavanje samega sebe, poglabljanje odnosa s seboj in drugimi na poti - kako najti notranji mir in srečo. N...

Poglej temo
Fotografiranje in prostovoljno delo
Mentor:
 • Tea Selič

Spoznavanje fotografiranja, druženje, izobraževanje starostnikov v domu za upokojence.

Poglej temo
Android mobilne aplikacije - tečaj
Mentor:
 • Gregor Hrastnik

S pomočjo spletnega tečaja smo se naučili osnov programiranja aplikacij za platformo Android.

Poglej temo
Arduino
Mentorja:
 • Klemen Hleb
 • Matjaž Žerak

Projektni teden z naslovom Arduino je bil namenjen temu, da dijaki podrobneje spoznajo razvojno platformo Arduino. Spoznali so osnove programiranja in povezovan...

Poglej temo
Električne naprave, oprema
Mentor:
 • Ivan Škoflek

Pregled, preizkus, popravilo elektro opreme in naprav ter izdelava novih učnih pripomočkov.

Poglej temo
Enostavni električni krog – vaje v laboratoriju
Mentorja:
 • Milan Matko
 • Srečko Podveržen

Dijaki so spoznali elektronske elemente za izdelavo preprostih elektronskih vezij. Po priloženi električni shemi so izdelali preprosta električna vezja na me...

Poglej temo
JavaScript
Mentor:
 • Miran Zevnik

Dijaki so najprej spoznali osnove programskega jezika. Potem smo skupaj naredili primer enostavne igre in ene aplikacije, v nadaljevanju pa so si izbrali in izd...

Poglej temo
Izdelava učnih pripomočkov
Mentor:
 • Zvone Cencen

mentor opis?

Poglej temo
Kako se odraža napredek tehnike in znanosti v ZF filmih?
Mentor:
 • Nataša Meh Peer

Z dijaki smo se vsak dan lotili gledanja enega izmed izbranih ZF filmov. Izbirali smo med znotraj žanra zelo rzaličnimi filmi. Tako smo v ponedeljek gledali I r...

Poglej temo
Minerali, kamnine in še kaj
Mentorji:
 • Nada Pirnat
 • Sonja Lubej
 • Tone Kališnik

V uvodu smo spoznali razliko med kamnino, mineralom in rudo, načine kristalizacij, osnovne tipe kristalov, posebnosti kristalov .... Pri vaji smo si izdelali kr...

Poglej temo
Moderne - “inteligentne” KNX inštalacije
Mentor:
 • Branko Dvoršak

Dijaki so spoznavali strukturo “inteligentne” KNX inštalacije, njene možnosti, prednosti ter gradnike, ki takšno inštalacijo sestavljajo. Naučili so se sestavit...

Poglej temo
Mladi in denar
Mentor:
 • Simon Muha

mentor opis?

Poglej temo
Načini reševanja pametnih instalacij
Mentor:
 • Vlado Ahtik

opis mentor?

Poglej temo
Načini zaznavanja fizikalnih veličin in senzorika
Mentorji:
 • Jože Lukanc
 • Franc Štravs
 • Miran Špička
 • Primož Šajna

Uporaba računalnika pri merjenju osnovnih fizikalnih veličin.

Poglej temo
Odklonskost pri mladostnikih
Mentorja:
 • Petra Mastnak
 • Urška Koletnik

Pri projektnem tednu, kjer smo obravnavali temo odklonskosti pri mladostnikih, je bilo zelo zanimivo in poučno. Najprej smo nekaj izvedeli o odklonskosti, kazn...

Poglej temo
Pregledi in meritve električnih inštalacij, strelovodnih inštalacij
Mentor:
 • Branko Višnjar

mentor opis?

Poglej temo
Prevajanje in podnaslavljanje filmov
Mentorji:
 • Beti Tomic
 • Andrej Obu
 • Vlasta Leban

Dijaki so prevajali in podnaslavljali angleške kratke filme tehnične vsebine.

Poglej temo
Priprave na 5. maturitetni predmet FIZIKA
Mentor:
 • Sašo Gnilšek

mentor opis?

Poglej temo
Projektno delo v računalniškem podjetju
Mentorja:
 • Robi Pritržnik
 • Tadej Štadler

Dijaki so na projektnem tednu spoznali delo na projektu v navideznem računalniškem podjetju, ustrezno so si razdelili vloge in v času PT izpeljali projekt izdel...

Poglej temo
Reševanje elektrotehniških nalog
Mentor:
 • Janko Malovrh

Dijaki rešujejo naloge iz testov: EN, Mehatronski elementi in OET za drugi in tretji letnik elektrotehnike

Poglej temo
Slovenščina za tujce
Mentor:
 • Lidija Šuster

Dijaki tujci so se učili slovenščino po programu SEJO (skupni evropski jezikovni okvir) in svoje znanje tujega jezika postavili v okvir znanja A1, A2 in B1.

Poglej temo
Smučanje v Heiligenblutu
Mentorji:
 • Peter Vrčkovnik
 • Franci Oblak
 • Tomo Novak
 • Marjetka Herodež

Tudi v šolskem letu 2016/17 smo v mesecu januarju, v času projektnega tedna organizirali smučanje v Avstriji. Dijaki so bili nastanjeni v družinskem hotelu Glet...

Poglej temo
Urejanje spletnega biltena
Mentorja:
 • Bojka Vrbnjak
 • Miran Zevnik

Zbiranje, urejanje slik in drugega gradiva za bilten.

Poglej temo
Urejanje raziskovalne naloge
Mentorja:
 • Uroš Remenih
 • Islam Mušić

mentor opis?

Poglej temo
Uvod v programiranje z Raptorjem in Pythonom
Mentor:
 • Nedeljko Grabant

mentor opis?

Poglej temo
Šola v naravi - Tolmin
Mentorja:
 • Bojka Vrbnjak
 • Biserka Ledinšek

Spoznavanje zgodovinske, naravne bogatosti prostora, Tolmina z okolico, obiskali ruševine gradu, kjer je dolga leta bival in zaznamoval dolino znani grof Coron...

Poglej temo
Vlog in blog v angleškem jeziku
Mentorja:
 • Jolanda Melanšek
 • Simona Diklič

V letošnji projektni skupini za angleščino smo imeli kot temo potovalni blog in vlog v angleščini. Da bi dijakom približali kulturne, geografske značilnosti in...

Poglej temo
Zmanjševanje ogljičnega odtisa
Mentorja:
 • Mojca Ošep
 • Stane Osojnik

Dijaki so spoznali, da količino izpustov ogljikovega dioksida ponazorimo z izrazom ogljični odtis. Na zmanjševanje ogljičnega odtisa lahko vplivamo na mnoge nač...

Poglej temo